Flera privatpersoner har hört av sig till oss för att fråga hur regelverket kring sotning och brandskyddskontroll egentligen ser ut. Den senaste tiden har nämligen ett eller flera ventilationsföretag marknadsfört tjänster i Gävle, för att utföra ”lagstadgad brandskyddskontroll av spisfläkten”. Vi vill uppmärksamma att något sådant lagkrav inte finns för spisfläktar i småhus och villa.
På vår nya faktabank ”Tips & råd” kan du läsa mer om vad lagen säger, klicka här.

Rent generellt förekommer lite då och då kampanjer, främst telefonförsäljning, av olika aktörer som vill sälja in sotningtjänster. Om du får ett samtal eller ett utskick av någon som uppger sig vara sotare – kontrollera då att det verkligen är den utsedda sotningsentreprenören. Sotning av ej godkända aktörer kan vara kostsamt i både det korta och långa loppet – då det finns en risk att husförsäkringen inte längre gäller.