En del av:

Värt att veta om oss

Din partner för säker eldning och en sund inomhusmiljö!

Sotningsväsendet i Gävle har varit verksamt som aktiebolag sedan 2002, men har en historia som sträcker sig mer än 100 år bakåt. Vi finns idag representerade i Gävle och Älvkarleby kommuner. Vårt team ombesörjer brandskyddskontroll och sotning på kommunernas uppdrag i cirka 25 000 hushåll.

Utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll utför vi ventilationsrengöring, OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) samt olika typer av konsultbesiktningar. Bland våra uppdragsgivare finns såväl den enskilde fastighetsägaren, som de stora bygg-, fastighets- och förvaltningsbolagen.

Sotningsväsendet i Gävle AB sysselsätter cirka 15-talet medarbetare – från kundmottagare och administratörer till skorstensfejare, besiktningsmän och tekniker. Företaget är certifierat för de flesta förekommande arbetsmoment och uppfyller även de vanligaste kvalitetssäkringarna, genom FR2000.

Sedan 2018 ingår Sotningsväsendet i Gävle AB i SoVent Group. Det är den ledande aktören inom den svenska sotnings- och ventilationsbranschen, med verksamhet från Halland i söder till Västerbotten i norr.
De 41 syskonföretagen i gruppen sysselsätter cirka 500 medarbetare. Företagen samverkar inom bland annat kompetensutveckling. Förutom den övergripande branschutbildningen vid sotarnas skola i Rosersberg har gruppen en egen skola, SoVent Academy i Märsta, med utbildningar inom ventilationsteknik.

Genom oss får du som kund tillgång till ett opartiskt bollplank.

Som myndighetsutövare varken säljer eller installerar vi anläggningar. Vår roll är att kunna ha ett objektivt öga och vara en rådgivande partner för kunden. Oavsett vi pratar brandskydd eller ventilation, så är vår roll att kunna överblicka såväl funktion och nytta som ekonomi och hälsa.

Med rötterna i sotningen och dess månghundraåriga hantverk kompletteras idag traditionerna med helt nya, uppdaterade krav och förutsättningar. Vi följer noga den tekniska utvecklingen och uppdaterar både maskinpark och verktyg. Därtill är våra vidareutbildningar viktiga för att kontinuerligt öka kvalitet och kundnytta. Vi på Sotningsväsendet i Gävle AB vill kunna erbjuda både bredd och spjutspets. Därför hittar du hos oss alla de förekommande roller som finns i branschen: sotare, brandskydds- kontrollanter, tekniker och besiktningsmän.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?


    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.