En del av:

Obligatorisk ventilations- kontroll (OVK)

Vad säger lagen om OVK?

Enligt lag måste ventilationssystemet i nybyggda hus och i offentliga lokaler så som skolor, vårdlokaler, kontorsbyggnader m.fl underhållas och kontrolleras regelbundet. Sedan den 1 januari 1992 gäller en ny lag (SFS 1991:1273) som föreskriver när och hur funktionskontrollen ska ske. Vid den första besiktningen kontrolleras att ventilationssystemet fungerar enligt gällande föreskrifter, att ventilationen är rätt justerad och att den fungerar som den ska. I kanalerna ska det inte finnas smuts som kan spridas i fastigheten. Det ska också finnas instruktioner och skötsel-anvisningar lättillgängliga.

Vem ansvarar för vad när det gäller OVK?

Krav på följande kontroller

Vid återkommande OVK-tillfällen kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det var tänkt när det togs i bruk. De återkommande kon-trollerna ska genomföras enligt Boverkets intervaller, beroende på typ av byggnad. Den som utför funktionskontrollen ska vara sakkunnig och ha fått riksbehörighet av Boverket eller lokal behörighet av kommunen. Småhus behöver inte kontrolleras av certifierad kontrollant – här kan den enskilde själv kontrollera eller låta någon sakkunnig göra det. Vi på Sotningsväsendet i Gävle har behörighet att utföra funktions-
kontrollen och har dessutom mångårig erfarenhet av ventilations- anläggningar och injusteringar.

Mer om OVK och gällande intervaller

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?


    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.