En del av:

Värt att veta om sotning

Tillsammans minskar vi risken för brand

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen. Kommunen väljer sedan om de ska sköta arbetet själva, eller om det ska läggas ut på entreprenad. I Gävle och Älvkarleby är det  Sotningsväsendet i Gävle AB som är utsedd entreprenör.

För prislista – klicka här Intervaller för sotning – klicka här

Sotning och brandskyddskontroll – två olika uppgifter

Sotarens uppdrag är att rengöra eldstaden och kanaler från sot, tjära och andra brandfarliga beläggningar. Ett arbete som således sker sepa-rat och fristående från brandskyddskontrollen. I själva brandskyddskon-trollen undersöks sedan att anläggningen inte har fel eller brister som kan utgöra fara för byggnad eller människor. Hur ofta ska det ska sotas, liksom kostnaden för det, fastställs av kom-munen. Intervallerna för brandskyddskontroll fastställs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs mer om brandskyddskontroll här

Vad bör du tänka på inför sotarens besök?

Sotaren är beroende av din hjälp för att kunna utföra sitt arbete. Förbered gärna inför sotarens besök:

  • Ställ fram en stege, se till att stegarna på taket är säkra och att glidskydd finns monterat vid takfoten.
  • Lägg gärna fram tidningar.
  • Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas.
  • Täck över ömtåliga ytor eller golv som berörs.
Läs mer om förberedelser här

Tips och råd om eldning

Det finns en hel del som du själv kan göra för att säkerställa ett gott brandskydd – och för att få skapa mer komfort för stunden vid elden. På vår sida “Tips och råd” har vi samlat värdefulla tips om allt ifrån vilken ved du bör använda, hur du bör förvara den – och inte minst hur du gör för att tända brasan på ett bra och tryggt vis.
På vår sida får du också tillgång till våra exempelritningar för din eldstad – värt att ha tillhands om du planerar att göra förändringar eller nyinstalla-tioner. På sidan hittar du också vägledande information – t ex om du har funderingar kring vad som gäller för att få sota din anläggning själv.

Gå till sidan Tips och råd

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?


    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.