En del av:

Värt att veta om brandskyddskontroll

6 000 bränder varje år – var fjärde börjar i eldstaden

Varje år inträffar cirka 6 000 bränder i svenska fastigheter. Ungefär hälften av dessa sker i bostäder. I villor är eldstadsrelaterade bränder den enskilt vanligaste brandorsaken. Att med jämna intervaller kontrollera eldstäder och rökkanaler är därför ett viktigt brandförebyggande arbete.

Såväl sotning som brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor. Det är kommunen som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser.

Vad ska kontrolleras?

Utifrån Lagen och förordningen om skydd mot olyckor har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), fastställt följande objekt aktuella för brandskyddskontroll:

  • Värmepannor
  • Vedeldade köksspisar och jämförbara eldstäder
  • Lokaleldstäder (kakelugnar, kaminer, öppna spisar och dyl.)
  • Imkanaler från restauranger och storkök

 

Läs mer om brandskyddskontrollen här

Hur ofta ska det göras?

Intervallerna är olika, beroende på bränsleslag och anläggning – men endera vart tredje eller vart sjätte år. Du behöver själv inte hålla koll på fristerna – en avisering sker automatiskt utifrån de uppgifter som vi har i den s.k kontrollboken. Vad som dock är viktigt att tänka på är att du som fastighetsägare har ett eget ansvar att ombesörja löpande underhåll av anläggningen. Sotarens rengöring är en viktig del – men det är inte allt. Spisfläktens imkanal är ett exempel som inte omfattas av den lagstadgade sotningen, men som är nog så viktig för brandskyddet.

Läs mer om egen skötsel och underhåll Intervaller för brandskyddskontroll Vad kostar det?

Tips och råd om eldning

Det finns en hel del som du själv kan göra för att säkerställa ett gott brandskydd – och för att få skapa mer komfort för stunden vid elden. På vår sida “Tips och råd” har vi samlat värdefulla tips om allt ifrån vilken ved du bör använda, hur du bör förvara den – och inte minst hur du gör för att tända brasan på ett bra och tryggt vis.
På vår sida får du också tillgång till våra exempelritningar för din eldstad – värt att ha tillhands om du planerar att göra förändringar eller nyinstalla-tioner. På sidan hittar du också vägledande information – t ex om du har funderingar kring vad som gäller för att få sota din anläggning själv.

Gå till sidan Tips och råd

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?


    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.