En del av:
Sotning och brandskydd

Hur ofta kommer sotaren?

Sedan den nya lagen om skydd mot olyckor, som infördes 2004, är det två olika moment som berör din eldstad. Dels är det den traditionella sotningen/rengöringen – med syfte att få bort sot och brandfarliga beläggningar – samt den undersökande delen med brandskyddskontroll, för att säkerställa att eldstaden fungerar som den ska.
Intervallerna för sotning fastställs av din kommun, medan tidpunkterna för brandskyddskontroll regleras av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.
Du behöver inte själv hålla koll på när sotning och brandskyddskontroll ska ske – det gör det utsedda sotningsföretaget utifrån uppgifterna i den s.k kontrollboken (fastighetsregistret). Du får en avisering i god tid inför besöket.

Intervall för sotning, de vanligaste objekten:

Om du eldar med fast bränsle (ved, pellets, spannmål etc):

 • Fastbränsleeldad värmepanna (ved, spannmål, flis, halm etc.), som fungerar som huvudsaklig värmekälla = 4 ggr/år
 • Fastbränsleeldad värmepanna(ved, pelletsbrännare, spannmål, flis, halm etc.), som fungerar som huvudsaklig värmekälla med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet = 2-3 ggr/år
 • Fastbränsleeldad värmepanna med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. Pannan måste vara specielt konstruerad för pelletseldning. och som inte kan eldas med annat bräsleslag = 1 ggr/år

Lokaleldstäder:

 • Kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som huvudsakligen värmer huset eller det rum som den är placerad i = 1 ggr/år.
 • Används eldstaden mer sällan, så kallad trivseleldning, och inte som huvudsaklig värmekälla – eller är belägen i ett fritidshus är längsta lagkravet vart tredje år.

Eldningsolja:

 • För värmepanna vars märkeffekt är högst 60 kw och eldas med lätt eldningsolja (gäller de flesta småhus) = vartannat år
 • För värmepanna vars märkeffekt överstiger 60 kw och eldas med lätt eldningsolja =1 ggr/år
 • För värmepanna där eldning sker med tung eldningsolja eller från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle = 3 ggr/år

Imkanaler i restauranger eller andra större kök:

Sotning kan ske 3 gånger per år. I fråga om imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet kan sotning ske 1 gång per år.

Intervaller för brandskyddskontroll:

Kontrollfristen är vart 3:e eller vart 6:e år, beroende på bränsleslag och anläggning. Det kan dock finnas andra parametrar som spelar in för hur ofta du behöver göra brandskyddskontroll. Till exempel finns för lokaleldstäder ett regelverk som utgår ifrån de individuella bedömningar som görs av brandskyddskontrollanten. Mer om tumregler och myndigheternas riktlinjer kan du läsa på msb.se (sök på brandskyddskontroll).

Här följer en översikt kring de vanligaste intervallerna för objekt i småhus:

 • LOKALELDSTÄDER:

a) För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd: 3 år
b) För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd: 6 år
c) Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 6 år

 • VÄRMEPANNOR:

a) Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis: 3 år
b) Eldning med olja eller gas: 6 år

 • KÖKSSPISAR:

a) Eldning med fasta bränslen: 3 år
b) Eldning i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning): 6 år
c) Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 6 år

Vad kostar det?

Den taxa som myndigheterna fastställt för sotning respektive brandskyddskontroll, som gäller för din kommun, hittar du här.

Läs även:

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?


  (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.