En del av:

Ventilationsrengöring för villa och småhus

Rena kanaler – sunt för dig och nyttigt för huset!

Vi tillbringar större delen av vår tid inomhus. För att må bra är det därför viktigt att luften är ren och att ventilationen fungerar ordentligt. Rena och underhållna kanaler, med fräscha filter och ett injusterat system besparar också våra byggnader. Med rätt luftgenomströmning kan fuktskador, mögel och andra problem undvikas. Sist men inte minst bidrar en ventilation i balans till jämnare energiförbrukning. Det är bra för miljön – men också positivt för elräkningen!

Boka ventilationsrengöring här Läs mer om inomhusmiljö och hälsa

Hur ofta bör din ventilations-anläggning rengöras?

Behovet av ventilationsrengöring beror på flera faktorer. Generellt sett kan man dock säga att äldre hus, byggda före 1970, inte behöver samma ventilationsunderhåll som senare byggda hus. I äldre hus sköter ventilationen vanligen sig själv genom otätheter och självdrag. Efter energikrisen på 1970-talet och framåt började man att bygga tätare hus – ofta med system styrda av kanaler och fläktar, för att därigenom styra intag och utsug. Dessa system behöver en kontinuerlig översyn och rengöring, för att bibehålla samma funktion och effekt som när anläggningen först togs i bruk. Vår rekommendation är att låta rengöra systemet med cirka 3-6 års intervall.

Husets ventilationssystem styr behovet av rengöring

Mer specifikt hur ofta rengöring bör göras, hänger delvis ihop med hushållets storlek – men också hur systemet är dimensionerat. För villor och småhus finns det inga lagkrav på ventilationskontroll och eventuella tillhörande åtgärder – såvida det inte gäller nyinstallation. Däremot ska offentliga lokaler, flerbostadshus och kontorsbyggnader med jämna intervaller utföra Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK.

Läs mer om olika ventilationsystem Läs mer om OVK

Abonnera på frisk luft
– så slipper du fundera!

Husets behov av ventilationsrengöring är en fråga som lätt kan glömmas bort. Till skillnad mot exempelvis sotning och brandskyddskontroll, som ju är reglerat i lag, så får du här ingen påminnelse om åtgärd. Genom att boka vårt ventilationspaket så slipper du fundera. Vi lägger upp ett program för att rengöra, byta filter och injustera din anläggning. Samtidigt kan vi också ombesörja ett övergripande brandskydd – där vi bland annat undersöker och rengör spisfläkten och dess imkanal.

Boka ventilationsrengöring här Läs mer om inomhusmiljö och hälsa

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?


    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.